Úvod

Specializuji se na revize, zpracováním projektové dokumentace pro realizaci projektu svépomocí, dohled nad prováděním stavby, konzultace a řešení technických problémů v oblasti elektro, výpomoc při složitějších akcích u staveb svépomocí a výrobu rozvaděčů v rozsahu typových certifikátů výrobců.

Proč dělat revize?

Obecně existují dva typy lidí a tedy i dva typy důvodů.

  1. Revizi potřebuji, protože ji po mě chce státní úředník a nebo jiný úředník, je mi jedno jakou mám elektroinstalaci potřebuji jen ten papír. (tzv. revize od stolu)
  2. Je mi jedno, jestli dostanu papír, ale chci prověřit stav mé elektroinstalace, protože mi záleží na životě a zdraví mém a mých blízkých.
Já se zaměřuji pouze na zákazníky „typu 2“ samozřejmě, že dokument (revizní zprávu) vypracovávám.

 

Revize provádím podle následujících norem:

 

  • ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
  • ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
  • ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
  • ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
  • ČSN EN 60079-17 ed. 4 - Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

 

Na revize zdravotnického vybavení nemám vybavení.

Pro potřeby revize je podle standartu nutné dodat dokumentaci k použitým materiálům, projektovou dokumentaci a protokol o určení vnějších vlivů. U většiny klientů tyto dokumenty nejsou k dispozici, tato situace je řešitelná, ale je nutné řešit případ od případu.