Revize

V rámci revize je vždy provedena osobní návštěva, při které jsou provedeny následující činnosti:

  • vizuální prohlídka elektroinstalace a návazností
  • odkrytování některých částí instalace za účelem prohlídky a měření (minimálně rozvaděč)
  • měření elektroinstalace v rozsahu požadavku norem + případně měření na přání zákazníka
Revizní zpráva je vypracována po obdržení nebo vytvoření všech podkladů, které jsou nutné pro její vytvoření, obsahuje:
  • samotnou zprávu, vypracovanou do formuláře, který je podle vzoru normy
  • tabulku naměřených hodnot, tabulka hodnot může být obsažena i přímo ve zprávě (v případě malého množství hodnot)