Konzultace

Mé zaměření je celkem rozsáhlé
- pokud je problém v oblasti elektro, které rozůmím, mohu vám ho pomoci vyřešit a nebo srozumitelně vysvětlit
např.:
- návrhy elektrických silových instalací (průmyslové i bytové) s ohledem na ekonomiku provozu a realizaci
- vhodné dimenzování kabelů
- selektivita a kaskadování jištění
- vhodný návrh osvětlení s ohledem na ekonomiku provozu a investici
- problematika ochrany proti přepětí
- hromosvody
- pomoc při SŠ a VŠ projektech instalací domovních i průmyslových
- problematika výroby rozvaděčů NN
- a mnoho dalších

- školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- školení a následné přezkoušení navrhuji v souladu s vyhláškou, tedy nejedná se jen o obecné věci, ale oblast legislativy a norem, která je pro vás vhodná, tak jak je popsáno v samotné vyhlášce
- je například zbytečné zaměstnance školit na problematiku pospojování v koupelně, když se firma věnuje elektromobilitě