Montáž

Na montáž se již nespacializuji.

V akutních případech je možné se domluvit na odstraňování havaríjního stavu, případně na drobných plánovaných úpravách elektroinstalace.